Byggherrar

JM
PEAB
Bostads AB Mimer
HSB Mälardalen

Detaljplaner

De första detaljplanerna är påbörjade. Detaljplaner för fortsatt byggande är under framtagning. Hela området beräknas vara klart på 10-15 års sikt. Klicka på länkarna intill och se vad som planeras för området.

Detaljplan 1 (Dp 1645)
Detaljplan 2 (Dp 1718)

En ny stadsdel växer fram!

Vid Öster Mälarstrand i Västerås byggs hus med sjönära läge. Stadsdelen förvandlas bit för bit till ett nytt och attraktivt bostadsområde i Västerås. Öster Mälarstrand blir mer än ett mälarnära boende. Här planeras för grönområden, verksamheter, skola och förskola och en livfull hamnmiljö. Marinan och hamnen samverkar på ett bra sätt med bostäderna. Strandkanten är till för boende, besökare, båtägare, flanörer - ja, alla som vill vistas där.

27 augusti 2016 invigdes Lasse Färnlöfs Plats

Klicka på inbjudan nedan för mer information.

Invigning av Lasse Färnlöfs Plats den 27 augusti