Om MUAB

Mälarstrandens Utvecklings AB (MUAB) befrämjar exploatering och planering av den nya stadsdelen, Öster Mälarstrand, etapp 2 i Västerås. Bolaget ansvarar för underlag till detaljplaner, sanering av förorenad mark och byggandet av infrastruktur/teknisk försörjning. Arbetet bedrivs utifrån en helhetssyn på områdets möjligheter, tillgångar och begränsningar. MUAB ägs av Västerås stad, JM AB och Peab Bostad AB.

Välkommen att kontakta oss.